info@ozturkpress.com İvedik Organize San. Böl. Ankara +90(312) 395 26 38

KVKK METNİ

www.ozturkpress.com İNTERNET SİTESİNE ÜYELİK SIRASINDA

VE / VEYA

KULLANICILARIN ALIŞVERİŞ SIRASINDA PAYLAŞILABİLECEKLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Şirketimiz ÖZTÜRK METAL ENJEKSİYON KALIP VE YEDEK PARÇA SAN. PAZ. İML. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. internet sitemizi (www.ozturkpress.com) kullanırken, veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat kapsamında, Kullanıcıların, kanuni haklarını Şirketimiz tüm iş ve işlemlerinde gözetmekte ve riayet etmektedir.

Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatını haizdir. Bu çerçevede, mevzuatın Veri Sorumlusuna yüklediği tüm sorumluluklar Şirketimiz üzerindedir ve her nevi başvurunuzu / sorunuzu Veri Sorumlusu olarak Şirketimize doğrudan iletebilirsiniz.

İşbu Bilgilendirme Metninin amacı, internet sitemiz yapacağınız alışverişlerde ve/veya üyelik sözleşmesi imzalarken, Şirketimiz ile paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, kişisel verilerinizin kullanımı hakkında tarafınıza bilgi paylaşılmasıdır.

Kişisel verileriniz, yapacağınız alışverişlerde ve/veya üyelik sözleşmesi imzalanırken, işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen şekilde işlenecektir. Dolayısıyla, işbu Bilgilendirme Metnini iyi bir şekilde incelemeniz, akabinde, içeriğine muvafakat etmeniz halinde, Açık Rıza verip vermeme hususunda kararınızı almanız önemle tavsiye olunur.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kullanıcılara ait kişisel veriler;

İnternet sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İnternet sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İnternet sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, İnternet sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi Kullanıcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme, Kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metnin’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların internet sitemizden yaptığı alışverişlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası, alım/satım sözleşmesinden doğan karşılıklı borç ve yükümlülüklerin ifası, teslimatların gerçekleştirilmesi, fatura kesilebilmesi, cari hesap kaydı açılabilmesi, vergisel yükümlülüklerin ifası, ödemelerin tahsil edilebilmesi ve sair üstlenilen edimlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, isim, soyisim, adres, irtibat telefonları, banka bilgileri, fatura bilgileri, vergi kayıtları, TCKN, mersis numaraları, IP adresleri, log kayıtları işlenebilmektedir. Bu kişisel verilerin sözleşmenin ifası ve sözleşmesel / hukuki zamanaşımı sürelerinin sona ermesi ile birlikte imha edilmektedir. İnternet Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, internet sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, internet sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, internet sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, internet sitemizin ve internet sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile internet sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

İnternet sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Bu kapsamda, kişisel veriler, gerektiğinde kargo/kurye şirketleri, bankalar, vergi daireleri, mali müşavirlik firmaları, internet servis sağlayıcı firmalar, barındırma hizmeti veren firmalar ile paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

İnternet sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Bu çerçevede, kişisel veriler, sözleşmesel bir ilişki mevcut ise sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren de en fazla hukuki/kanuni zamanaşımı sürelerince saklanmaktadır.

Zamanaşımı sürelerinin uygulanmasına yönelik olarak da şu bilgileri vermek isteriz ;

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve açık rıza gösterilen saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse;

kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanacaktır. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda tarafımıza yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızın kullanmak için ilgili talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 5. maddede yer alan usul ve esaslara göre Şirketimize iletebilirsiniz.

Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz : İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi Yeni 1475. Sok. (Eski 692. Sokak) No: 85 - Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE

e-posta adresimiz : info@ozturkpress.com

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebin ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde talebinizi sonuçlandıracak ve size elektronik ortamda iletecektir.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla sizden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabiliriz ve ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, size başvurunuz ile ilgili soru yöneltebiliriz. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7). Başvurunuzda iletmekte olduğunuz taleplere ilişkin bilgilerinizin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapmanız durumunda Şirketimizin söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman info@ozturkpress.com e-posta adresine e-posta göndermekte suretiyle bilgi alabilirsiniz, ayrıca, detaylı bilgi için https://ozturkpress.com/kvkk-metni/ linkinden Sitemizin Kişisel Veriler Aydınlatma Metnine de ulaşabilirsiniz.

Şirketimizce, Sözleşme’nin süresinin sona ermesi ve karşılıklı borç ve yükümlülüklerin tam ve kesin olarak sona ermesi kaydıyla, kanuni sözleşmesel zamanaşımı sürelerinin dolması akabinde, tüm kişisel verileriniz yok edilecek, silinecek veya anonim hale getirecektir.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ

BİLGİLENDİRME METNİ:

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat kapsamı gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinden alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir, onaylarını geri alabilir. Dolayısıyla, Şahsınıza ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek veya İYS üzerinden her zaman reddedebilirsiniz. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, şahsınıza, Şirketimiz, faaliyetlerinin, ürünlerinin, hizmetlerinin, reklam, promosyon ve ticari faaliyetlerinin tanımı, kutlama, Şirketimiz organizasyonları, projeleri hakkında bilgilendirilmeniz, pazarlama ve iletişim faaliyetleri kapsamında, ticari elektronik ileti gönderimi konusunda işbu bilgilendirme yazımızı bilginize sunarız. Sadece onay vermeniz halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilecektir.

ONAY METNİ:

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat gereğince, gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımım geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Tarafıma, Kanunlara uygun şekilde, Şirketinizin her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni, Şirketiniz organizasyonları hakkında bilgilendirilme ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla, Apec Çelik Yapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından veya adına bu konuda, gizlilik yükümlülüğü altında hizmet veren üçüncü kişiler tarafından e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth ve diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime ilişkin bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

HİZMETLERİMİZ

%100 Müşteri Memnuniyeti
Her İşte Maksimum Başarı

Enjeksiyon Pres Dökümü

Tasarımı ve imalatı tamamlanmış kalıplar uygun metal enjeksiyon fazlası... Devamını oku

Kalıp Tasarımı ve Yapımı

Müşteri taleplerine göre teknik resmi veya orjinali verilen parçanın...
Devamını oku

Kokil Döküm
Hizmeti

Karmaşık biçimli, boyut töleransı dar, fazla sayıda parça üretimine...
Devamını oku

yuzey-temizlik-ve-kumlama

Yüzey Temizlik ve Kumlama

Müşteri isteğine bağlı olarak dökümü ve işlemesi tamamlanmış parçalar... Devamını oku

İşiniz acil mi ?

Hemen arayın ve en iyi çözüme ulaşın.