info@ozturkpress.com İvedik Organize San. Böl. Ankara +90(312) 395 26 38

Kokil Döküm


Karmaşık biçimli, boyut töleransı dar, fazla sayıda parça üretimine uygundur. Uygun refrakterli kalıp malzemesi kullanılması gerektiğinden özel dökme demir veya çelikten kalıp kullanılır. Düşük sıcaklıkta ergiyen metaller içinse bronz kalıp kullanımı da uygundur. Tek kalıpla 3000-10000, alüminyum gibi düşük ergime sıcaklığına sahip malzemelerde 100.000 adede kadar parça dökülebilir. Metal kalıcı kalıba döküm yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma kum kalıplardan hızlı olduğu için yapı ince tanelidir. Boyut hassasiyeti 0.25 mm'dir. yüzey temizleme gerektirmez. Maçalar metal-kum-alçı olabilir. Kalıp ömrünü arttırmak için refrakter kullanılır. Kalıp boşluğu ve diğer kanallar işlenerek açılır. Kalıbın gaz geçirgenliği olmadığından hava kanalları da açılmak zorundadadır.Avantajları:


- İnce taneli içyapı sayesinde mekanik özelliği iyidir.
- İnce yapılı parça eldesine uygundur.
- Çekme gerilmesi ve akma sınırı yüksektir.
- Sertlik ve tokluğu iyidir.
- Döküm süresi kısadır.
- Hassas boyu töleransına sahiptir.
- Karmaşık parça üretimine uygundur.
- Yüzey kalitesi iyidir, ek temizleme işlemine ihtiyaç duyulmaz.
- Seri üretime uygundur.
- Gaz kabarcığı-karıncalanma olmaz.
- Küçük bir alanda yüksek sayıda parça üretilebilir.

İşiniz acil mi ?

Hemen arayın ve en iyi çözüme ulaşın.